11 клас

 1.     Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів.
  Практична робота №1:"Побудова інформаційної моделі". 

 2. Поняття алгоритму.  Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. 

 3. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Поняття про конструювання  алгоритмів різними методами.

 4. Етапи розв'язання задачі за допомогою комп'ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв'язок. Поняття про метод розв'язування задачі. Поняття програми.

 5. Контрольна робота по темі "Комп'ютерне моелювання. Основи алгоритмізації."

 6.  Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання  електронних таблиць.

 7. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора.

 8. Поняття книги, аркуші, рядки, стовпці,  клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення  елементів книги й аркушу. 

 9. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок. 

  Практична робота №2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

 10. Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

  Практична робота №3. Використання формул в електронних таблицях. 

 11. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.

  Практична робота №4. Створення діаграм. 

 12. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.

  Практична робота №5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.

 13. Сортування й фільтрація даних у таблицях.

  Практична робота №6. Сортування та фільтрація даних.

 14. Проміжні підсумки та зведені таблиці.Умовне форматування даних. 

 15. Контрольна робота по темі «Системи опрацювання табличних даних».

 16. Підсумковий урок.   

 17. БД. Види БД. СУБД їх призначення та функції. Моделі БД. Робота з файлами. Типи даних.

 18. Проектування БД. Створення структури БД. Введення та редагування даних. Робота з таблицями.

 19. Практична робота № 7 «Робота з об’єктами БД в середовищі СУБД»

 20. Практична робота № 8 «Створення БД в середовищі СУБД, створення форм і введення даних»

 21. Пошук, упорядкування та фільтрування даних. Використання запитів. Форми. Звіти.

 22. Створення запитів, звітів, форм за допомогою майстра та в режимі конструктора. 

 23. Редагування запитів і форм в режимі конструктора. 

 24. Практична робота № 9 «Створення запитів, звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора»

 25. Тематичний залік 3 на тему: «БД і СУБД».

 26. Структура веб-сайтів. Етапи створення сайту. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Хостинг. Створення та наповнення веб-сторінки.

 27. Створення веб-сторінки та тип її оформлення. Практична робота № 11 «Автоматичне створення веб-сайту»

 28. Основи веб-дизайну. Веб 2.0. Вікі технології. Створення оформлення, публікація повідомлень, настроювання параметрів.

 29. Блог, різновиди блогів. Практична робота № 12 «Створення й ведення власного блогу»

 30. Обмін даними між графічним редактором, тестовим і табличним процесором, СУБД, комп’ютерними презентаціями. Імпорт і експорт файлів. Вбудування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів.

 31. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

 32. Практична робота № 14 «Розробка групи ВК,Однокласники, Facebook або Twitter свого класу» (групова робота)

 33. Тематичний залік 4 на тему: «Інформаційні технології персональної та колективної комунікації».

 34. Підсумковий урок

 35. Gslujnjd kjj