5 клас

 1. Поняття інформації. Повідомлення.
 2. Способи подання повідомлень.
 3. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень. Дані.
 4. Пристрої, що використовуються для роботи з даними.
 5.  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності  в комп'ютерному класі.

 6.  Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), зберігання (жорсткий магнітний диск, оптичний диск, флеш-пам’ять), виведення даних (монітор, принтер), їх призначення. 

 7. Види сучасних персональних комп’ютерів (стаціонарні, портативні, планшети, комунікатори).

 8. Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером .

 9. Об’єкти.  Властивості об’єктів, значення властивостей. Об’єкти навколо нас. Класифікація об’єктів.

 10. Робочий стіл. Меню, їх призначення. Види меню.

  Поняття про програму. Запуск програми на виконання.

 11. Вікно програми, основні об‘єкти вікна. Завершення роботи з програмою. Операції над вікнами.

 12. Практична робота 1. Робота з вікнами та їх об’єктами. 

 13. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок.

 14. Практична робота 2. Робота з клавіатурним тренажером.

 15. Поняття графічного редактора, його призначення.

 16. Середовище растрового графічного редактора.

 17. Відкривання збережених зображень у графічному редакторі.

 18. Графічні об’єкти та їх властивості. Інструменти для створення графічних об’єктів. Палітра кольорів.

 19. Діалогові вікна, їх об’єкти. Інформаційні вікна.

 20. Збереження зображень. Розробка плану побудови зображення.

 21. Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом.

  Поняття буфера обміну. 

 22. Практична робота 3. Опрацювання зображень, створених раніше.

 23. Практична робота 4. Створення графічних зображень за поданим планом.

 24. Поняття презентації. Комп’ютерна презентація, її об’єкти.

 25. Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій. Текстові та графічні об’єкти слайдів .

 26. Вставляння  зображень. Змінення значень їх властивостей.

 27. Введення та редагування тексту. Форматування текстових об’єктів .

 28. Збереження презентацій.

 29. Розробка плану створення презентації: визначення мети, сценарію та структури презентації.

 30. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на  основі шаблону.

 31. Практична робота 5. Створення презентації, зокрема фотоальбому.

 32. Практична робота 6. Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом.

 33. Повторення теми «Основи роботи з комп'ютером».

 34. Повторення теми «Графічний редактор».

 35. Повторення теми «Редактор презентацій».